Regelingen extra geld

Als u een laag inkomen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor regelingen om uw inkomen aan te vullen. Op deze pagina staan ze allemaal vermeld

Via de website van 'Bereken uw recht' kunt u direct kijken voor welke regelingen u in aanmerking komt. Doe de check op www.berekenuwrecht.nl. 

Energietoeslag 2023

In december wordt een bedrag van 400 euro van de energietoeslag 2023 uitbetaald. Voor de zomer is een bedrag van 400 euro, als nabetaling van de energietoeslag 2022, uitgekeerd. In het voorjaar van 2024 volgt dan nog een uitbetaling. De hoogte van dit laatste bedrag is afhankelijk van de uitkering van het Rijk aan de gemeente Papendrecht en het aantal aanvragen voor de energietoeslag. De verwachting is dat dit tussen de 250 en 500 euro is. 

Automatische betaling
De bedragen worden automatisch overgemaakt aan de inwoners, waarvan bekend is dat deze een laag inkomen en laag vermogen hebben. De grens van een laag inkomen is een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Het gaat onder andere om de huishoudens die in 2022 de eenmalige energietoeslag hebben aangevraagd. Dit heet de 'ambtshalve' betaling. De regeling wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

Aanvragen energietoeslag 2023
Inwoners, die niet in aanmerking komen voor deze ambtshalve betaling van de energietoeslag 2023, kunnen op een later moment een aanvraag indienen. Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden wordt het digitale aanvraagformulier beschikbaar gesteld www.socialedienstdrechtsteden.nl/energietoeslag. Als het aanvragen mogelijk is wordt dit door de gemeente gecommuniceerd. 

Wet Energietoeslag 2023 goedgekeurd door Eerste Kamer
Vorig jaar besloot het kabinet om in 2023 door te gaan met de energietoeslag. Begin oktober keurde de Eerste Kamer de wet, die hiervoor nodig is, goed. 

Het kabinet stelt voor 2023 geld ter beschikking voor de energietoeslag. Dit geld wordt door de gemeente uitgekeerd aan de inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Het extra geld is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen of vermogen. 

Brede ondersteuning 
De gemeente Papendrecht helpt niet alleen via de energietoeslag bij de hoge kosten van het bestaan. Komt u toch in de problemen door (energie) kosten en wilt u daarvoor hulp? Doe dan de anonieme Geldfittest voor advies op maat. U kunt ook altijd terecht bij Sterk Papendrecht, aan de Veerweg 127. Of bij medewerkers van hen die onder de naam Sterk in de Wijk in de buurt aanwezig zijn. Zij zitten in ieder geval elke dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek. 

Persoonlijk minimabudget

Het PMB is bedoeld voor inwoners die geen zicht hebben op een hoger inkomen. Dit geld kunt u vrij besteden voor uitgaven waar u moeilijk voor kunt sparen. U kunt één keer per jaar dit PMB aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Bijzondere Bijstand

Dit is geld dat u kunt aanvragen voor dingen die u onverwacht écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. Bijvoorbeeld voor de inrichting van uw huis, voor bewindvoering, en in sommige gevallen voor hogere energiekosten. U kunt dit aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.   

Voordelige zorgverzekering

Voor inwoners met een laag inkomen én hoge zorgkosten biedt de gemeente een voordelige zorgverzekering met een goede dekking aan. Dat is de "Gemeentepolis Drechtsteden". U kunt een complete ziektekostenverzekering afsluiten. De gemeente betaalt mee aan de premie. U kunt dit aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

SMS Kinderfonds (Stichting Leergeld)

Kinderen krijgen via Stichting Leergeld geld voor sport, muziekles, schoolspullen, enzovoort. Ouders of verzorgers van deze kinderen met een laag inkomen kunnen hier ieder jaar een beroep op doen. U kunt dit aanvragen bij Stichting Leergeld.

Eigen bijdrage peuteropvang

Dit is een vergoeding voor de eigen bijdrage voor uw kind op een peuterspeelzaal. U kunt dit aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.  

Eigen bijdrage kinderopvang

Voor de kosten van de kinderopvang kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Bij een laag inkomen kunt u ook nog geld van de gemeente krijgen. U kunt dit aanvragen via de Sociale Dienst Drechtsteden

Gratis sporten of deelnemen aan cultuur

Er is voor 2023 een tijdelijk fonds beschikbaar voor volwassen inwoners met een laag inkomen. Dit fonds is bedoeld om gratis te sporten of deel te nemen aan cultuur. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar info@sterkpapendrecht.nl of u kunt bellen naar 078 6154741.