Maatschappelijke- en Sportorganisaties 

Lees hier meer over de diverse duurzaamheidstips en -adviezen.

Informatie voor Sportorganisaties over verduurzaming en besparen op energielasten 

Wilt u als sportbestuurder aan de slag met het verduurzamen van uw verenigingsgebouw en daarmee met het verlagen van de energielasten?
Hieronder staan artikelen met diverse links naar websites van andere overheden en maatschappelijke organisaties die u hierbij op weg kunnen helpen met tips, adviezen, scans en andere manieren van ondersteuning.

Rijksoverheid

Kamerbrief over ondersteuning energielasten sportverenigingen en -accommodaties

27 september 2022

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de motie om te kijken hoe sportverenigingen en -accommodaties ondersteund kunnen worden als zij door de stijgende energielasten in de problemen komen. Zie website Rijksoverheid.

Vereniging Sport en Gemeenten

Update regelingen energiekosten van sportaanbieders en zwembaden

November 2022

Op 22 november 2022 heeft de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een ‘Update Energieproblematiek voor zwembaden en sportaanbieder’ gepubliceerd. Om elkaar te kunnen inspireren over besluiten, actieplannen, vangnetregelingen, etc., heeft VSG een QuickScan naar reeds genomen lokale besluiten en de daaruit voortkomende actieplannen uitgezet. De eerste resultaten daarvan, en ook de landelijke, en provinciale regelingen hebben wij voor u op een rij gezet. Zie link .

Landelijke aanpak handhaving erkende maatregelen energiebesparing sport en recreatie

Maart 2018

Maatregelen op de lijst zijn binnen vijf jaar of korter terug te verdienen. Door de afspraken in het SER-energieakkoord duurzame groei zijn inmiddels voor 19 branches erkende maatregelen energiebesparing opgesteld. Deze maatregelen geven invulling aan de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Ook zijn sinds 1 juli 2017 maatregelen opgesteld voor de sport- en recreatiebranche. De maatregelen die op de lijst staan zijn binnen vijf jaar of korter terug te verdienen en zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties. Zie link

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Subsidiewijzer verduurzaming sportaccommodaties

Wanneer u gaat investeren in verduurzaming van een sportaccommodatie, kunt u gebruik maken van subsidies. De subsidiewijzer geeft inzicht in de landelijke subsidies op het gebied van duurzaamheid, specifiek gericht op een aantal (erkende) duurzaamheidsmaatregelen met name gericht op energiebesparing (CO2-reductie).
Naast de subsidies die beschikbaar zijn voor energiebesparing, bestaan ook andere subsidies voor investeringen in circulariteit, klimaatadaptatie, nieuwbouw, verbouwingen, etc. Deze zijn te vinden via de subsidiewijzer van onze partner Vindsubsidies.nl. Deze subsidiewijzer is gratis toegankelijk zodra een account is aangemaakt.

Sportservice Zuid-Holland

Aan de slag met verduurzamen? 

Aanmelden voor een kosteloos begeleidingstraject kan nu via Sport NL Groen. Meld uw vereniging aan en kies voor Sportkracht12, en vervolgens voor Team Sportservice als energiecoach. Team Sportservice is, net als alle andere provinciale sportorganisaties, verenigd in Sportkracht12. Op deze manier vindt vakkundig begeleiding plaats door ervaren energiecoaches uit de regio!