Aangifte van Overlijden

U doet aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u. Uitvaartondernemers kunnen dit online regelen. U kunt ook zelf het overlijden van iemand aangeven bij de gemeente. Maak dan een afspraak.

Aangifte van overlijden doen (E-herkenning)

Maak een afspraak

Meenemen

 • Een B-envelop (een envelop voor het CBS met daarin het formulier waarop de arts die het overlijden heeft vastgesteld gegevens over de doodsoorzaak heeft vermeld)
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts of een gemeentelijk lijkschouwer
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor een crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
 • Wanneer de uitvaart moet plaatsvinden na de 5e werkdag na het overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van de crematie of begrafenis met:
  • de reden
  • het aantal dagen uitstel dat u vraagt
  • een verklaring van geen bezwaar die is afgegeven door een arts
 • Wanneer er sprake is van ontleding: het originele codicil en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van verlof tot ontleding
 • Als de overledene dat heeft: het trouwboekje

Wat u moet weten

 • De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een overlijdensakte op en verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Ook de gegevens bij de partner (als die er is) werken we bij.
 • Alle (semi-)overheidsinstellingen krijgen automatisch bericht van het overlijden:
  • Belastingdienst
  • Sociale Verzekeringsbank
  • De zorgverzekeraar

Kosten

Gratis

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Papendrecht in het buitenland is overleden, moet dit bij de gemeente geregistreerd worden. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden.

Meer informatie