Aangifte van Overlijden

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

U kunt de aangifte laten verzorgen door de begrafenisondernemer. U kunt ook zelf het overlijden van iemand aangeven bij de gemeente.

Maak een afspraak

Opmaken van een akte van overlijden

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Het overlijden van iemand die als inwoner van de gemeente staat ingeschreven wordt verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt. Alle (semi-)overheidsinstellingen krijgen automatisch bericht van het overlijden. In de volgende bijzondere gevallen maakt de gemeente ook een akte van overlijden op:

  • een rechtsvermoeden van overlijden
  • een aanvulling van de registers met een ontbrekende akte
  • een levenloos geboren kind; Als uw kind lang geleden levenloos is geboren of na geboorte kort heeft geleefd en er is toen geen aangifte gedaan, dan kunt u dit alsnog doen. Is uw kind geboren in Papendrecht? Dan neemt u contact op via 14 078. We gaan dan na of er misschien toch al een akte bestaat of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.
Kosten

Uw aangifte van het overlijden van iemand is gratis.

Meenemen

U neemt de volgende documenten mee bij uw aangifte van het overlijden van iemand:

  • een B-envelop (een envelop voor het CBS met daarin het formulier waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens over de doodsoorzaak heeft vermeld)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend geneeskundige of een gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor een crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
  • wanneer de begraving moet plaatsvinden na de 5e dag na het overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van de crematie of begrafenis met de reden en het aantal dagen dat uitstel wordt gevraagd en een verklaring van geen bezwaar die is afgegeven door een geneeskundige
  • wanneer er sprake is van ontleding: het originele codicil en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje van de overledene in verband met het bijwerken van de gegevens van de partner van de overledene
Afhandeling

De medewerker van het team Dienstverlening behandelt uw aangifte van het overlijden van iemand direct.

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geeft u dit door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden.