Aangifte van Geboorte

Is uw kind in Papendrecht geboren? Dan doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte. Dit kan digitaal (zie hieronder), maar uiteraard kan het ook nog steeds aan de balie van de gemeente Papendrecht. 

Afhandeling

De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in in de basisregistratie personen (BRP).

Kosten

Het aangeven van de geboorte van uw kind is gratis. Voor eventuele uittreksels van de geboorteakte moet u wel betalen. 

Aangifte van geboorte doen binnen drie werkdagen

U doet persoonlijk aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dat mag ook op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dag u uiterlijk geboorteaangifte doet. U kunt aangifte doen aan de balie of digitaal.

Schema geboorteaangifte doen

Wie doet geboorteaangifte

De vader is verplicht aangifte te doen. Is er geen vader of de vader is verhinderd? Dan mag u aangifte doen als:

  • u de moeder van het kind bent
  • u bij de geboorte aanwezig was
  • het kind in uw woning is geboren
Digitale geboorteaangifte

U kunt digitaal geboorteaangifte doen als:

  • tenminste 1 van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft
  • u DigiD hebt (van beide ouders als zij niet getrouwd zijn of geen registratie partnerschap hebben)
  • u een ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts hebt
  • u vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn of geen registratie partnerschap hebben
  • beide ouders in dezelfde woongemeente wonen

Digitale geboorteaangifte

Meenemen

Wilt u langskomen bij de balie? Dat kan uitsluitend op afspraak. U neemt bij de aangifte van uw kind een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument). Als u met de moeder getrouwd bent, dan neemt u uw trouwboekje mee. Als u niet met de moeder getrouwd bent en er is een akte van erkenning opgemaakt, dan neemt u deze akte mee.

Voor het opmaken van de geboorteakte hebben wij de geboortedatum en -tijd van uw kind nodig. Heeft u van de verloskundige een kaartje met gegevens over de geboorte gekregen? Neem dan dat kaartje mee!

Maak een afspraak

Als de moeder ongehuwd is

Als de moeder ongehuwd is, wordt zij als enige ouder in de geboorteakte genoemd. Wanneer u wilt dat er naast de moeder ook een vader in de akte wordt opgenomen leest u op de productpagina´s “Erkenning kind” en “Naamskeuze” wat u hiervoor moet doen.

Achternaam kind kiezen

Als ouders getrouwd zijn of een registratie partnerschap hebben, krijgt uw kind automatisch de achternaam van vader. U mag ook kiezen voor de achternaam van moeder. Daarvoor maakt u samen de akte van naamskeuze op. Dit doet u vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte aan de balie van uw gemeente. U mag 1x de achternaam kiezen. De achternaam voor uw 1e kind (automatisch of gekozen) geldt  voor alle volgende kinderen uit uw relatie.

Dubbele achternaam kind

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw 1e kind (met de Nederlandse nationaliteit) de achternamen van beide ouders geven. Dit kan bij  kinderen geboren op (of na) 1 januari 2024. U mag niet meer dan 2 achternamen geven. U kiest uit de achternaam van de moeder, de andere ouder of een combinatie van de achternamen. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van deze ouders. Het is niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen.

U maakt een afspraak bij de gemeente vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte om de achternaam van uw kind vast te leggen. U komt hiervoor samen naar het gemeentehuis.

U leest meer over welke achternaam u kunt kiezen voor uw kind op de website van de Rijksoverheid

Overgangsregeling al geboren kinderen

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunt u als ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mag u vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen voor uw kinderen. U kiest samen welke namen u doorgeeft en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van deze ouders. Deze overgangsregeling geldt voor 1 jaar, van 1 januari tot en met 31 december 2024.

De keuzemogelijkheid is er ook voor het ná 1 januari 2016 geboren en overleden kind of het levenloos geboren kind.

Binnenkort kunt u een afspraak maken om bij de gemeente de achternaam van uw kind vast te leggen. U komt hiervoor samen naar het gemeentehuis. Wij verwachten hiervoor veel afspraken. Houd er rekening mee, dat uw keuze uiterlijk 31 december 2024 bij de gemeente vastligt.

De kosten voor de akte van naamskeuze:
•    € 75,- voor het oudste kind van 2 ouders
•    € 50,- voor elk volgend kind van dezelfde ouders

Let op: verandert u de achternaam van uw kind en heeft het een eigen identiteitsbewijs? Dan vraagt u deze opnieuw aan na de wijziging. U betaalt de kosten voor een nieuw paspoort of ID-kaart.

Registratie levenloos geboren kind

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Aangifte doen

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Tijdens de aangifte maken wij de akte van een levenloos geborene op. De akte is een officiële erkenning dat uw kind geboren is.

Uw kind is een tijd geleden levenloos geboren

Als u eerder geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen. Het hoeft niet. Heeft u vragen? U kunt bellen met 14 078, wij helpen u graag. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat of wat u moet doen om de akte te laten opmaken. 

Uw kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Met de akte van uw levenloos geboren kind, kunt u uw kind laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U regelt dit in de gemeente waar u woont. Als uw partner dit ook wilt, vraagt uw partner dat zelf ook aan. U kunt de registratie ook altijd weer laten verwijderen. 

Wetgeving