Slopen van pand of woning

U doet een sloopmelding als uw hoeveelheid sloopafval meer is dan 10 m3. Komt er bij de sloop ook asbest vrij, dan doet u altijd een melding. Het melden van asbest is niet afhankelijk van de hoeveelheid sloopafval.

Informatie over asbest

Asbest is een in de natuur voorkomend materiaal dat vroeger vaak gebruikt werd in woningen en gebouwen. Als asbest breekt of afbrokkelt komen er vezels vrij die kanker kunnen veroorzaken als u deze inademt. Om die reden mag asbest niet meer worden toegepast of bewerkt. Het is moeilijk om vast te stellen of materiaal asbest is of bevat. Asbest kan voorkomen in vloerbedekking, golfplaten en verschillende soorten wand-, plafond- en gevelbekleding.

Meer informatie over asbest treft u aan op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Sloopmelding doen

U doet uiterlijk 4 weken voor de sloop uw melding via het Omgevingsloket online. U leest dan direct of u ook andere vergunningen nodig heeft.

Meenemen

Bij uw aanvraag stuurt u uitgebreide informatie mee over de werkzaamheden en activiteiten die u gaat uitvoeren. Zodra u de aanvraag doet, leest u precies wat u moet meesturen.

U heeft ook nodig:

  • een sloopveiligheidsplan een tekening waarop u aangeeft wat u sloopt
  • een akoestisch onderzoek (of er mogelijk geluidhinder optreedt)
  • een trillingenonderzoek (of er door de sloop grote trillingen vrijkomen)
  • een beschrijving van de soort en hoeveelheid sloopafval
  • een asbestinventarisatierapport (meestal bij bouwwerken met bouwjaar voor 1994)
  • de naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat (als op locatie steenafval wordt gebroken)

Kosten

Uw sloopmelding is gratis.