Bestemmingsplan en bouwarchief

 • Afwijken van het bestemmingsplan en vooroverleg

  Als uw (bouw)plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, dan kunt u uw plan in sommige gevallen toch uitvoeren. Hiervoor heeft u dan wel een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren.

 • Archeologie en erfgoedbeleid

  De Beleidsnota archeologie gaat in op het archeologiebeleid van de gemeente Papendrecht. Dit beleid is gebaseerd op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart.

 • Bouwarchief inzien

  Als u bouwplannen heeft, dan is het nuttig om te weten hoe de constructie van het pand is. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente of het Regionaal Archief Dordrecht. Alleen gebouwen waarvoor vergunningen zijn verleend, zijn opgenomen in het bouwarchief.

 • Kadastrale gegevens Papendrecht

  Soms heeft u kadastrale informatie nodig. Bijvoorbeeld als u wilt weten wie de eigenaar is van een woning of waar de grens van uw perceel precies ligt. Voor een officiëel kadastraal uittreksel of het laten uitzetten van een perceelsgrens in het terrein kunt u terecht bij het Kadaster.