Bijdrage bedrijveninvesteringzone (BIZ)

Het centrum van Papendrecht is een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dit is een aangewezen zone waarbinnen ondernemers samen investeren in het aantrekkelijk maken van het gebied. U krijgt een aanslag voor deze heffing als u een bedrijfspand in zo'n gebied gebruikt of bezit. Dit heet een BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de Stichting BIZ Centrum Papendrecht.

Wat u moet weten
  • We kijken naar de situatie op 1 januari. Was u op dat moment eigenaar en/of gebruiker van een bedrijfspand in de bedrijveninvesteringszone? Dan betaalt u de BIZ-bijdrage voor het hele jaar. U krijgt geen geld terug als u in de loop van het jaar het pand verkoopt of de huur opzegt
  • De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt onder andere gebruikt voor 2 uur gratis parkeren in de parkeergarages, evenementen en entertainment, versiering van het winkelgebied en personeelskosten van de centrummanager
  • Het centrum van Papendrecht is sinds 2018 een BIZ. De eerste periode liep tot 2023. Nu is deze verlengd tot en met 2027. Daarna beslissen de ondernemers van het industrieterrein of ze de regeling willen verlengen
Kosten

De BIZ-bijdrage bestaat uit een bedrag voor de eigenaar van het pand en een bedrag voor de gebruiker van het pand (huurder). Hoeveel u moet betalen als eigenaar hangt af van de WOZ-waarde die het bedrijfspand had op 1 januari 2023.

Als gebruiker betaalt u een vast bedrag per jaar. Bent u zowel eigenaar als gebruiker, dan betaalt u beide bedragen. Staat het pand leeg, dan moet de eigenaar ook het gebruikersdeel betalen.

Standaardtarieven

  • Eigenaar: 0,35% van de WOZ-waarde in 2023
  • Gebruiker: € 750,-

Gereduceerde tarieven

Een lager tarief geldt als in het bedrijfspand geen klanten komen om spullen te kopen of diensten af te nemen. Dit zijn: kantoren, opslag- en distributieruimtes en sommige praktijkruimtes.

  • Eigenaar: 0,175% van de WOZ-waarde in 2023
  • Gebruiker: € 375,-
Betalen en bezwaar maken
  • Op de aanslag staat hoe u moet betalen. Dit kan ook in termijnen
  • U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de BIZ-bijdrage
  • Neem contact met ons op als de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, niet kloppen. Of als u bezwaar wil maken tegen de aan u opgelegde aanslag. Dat kan ook via belastingbalie.drechtsteden.nl