Bijdrage bedrijveninvesteringzone (BIZ)

Het centrum van Papendrecht is een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ondernemers en pandeigenaren investeren gezamenlijk in het centrumgebied. U krijgt een aanslag voor deze heffing als u een bedrijfspand in het gebied gebruikt en/of bezit. Dit heet een BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de Stichting BIZ Centrum Papendrecht. De Stichting gebruikt het geld voor een bijdrage aan het twee uur gratis parkeren in de parkeergarages, activiteiten, seizoensdecoratie en de inzet van een centrummanager. De BIZ periode loopt tot en met 2027.

Tarieven

Was u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een bedrijfspand in de bedrijveninvesteringszone? Dan betaalt u de BIZ-bijdrage voor het hele jaar. De BIZ-bijdrage bestaat uit een bedrag voor de eigenaar van het pand en een bedrag voor de gebruiker van het pand (huurder). Bent u zowel eigenaar als gebruiker, dan betaalt u beide bedragen. Staat het pand leeg, dan betaalt de eigenaar ook het gebruikersdeel.

  • Eigenaar: 0,35% van de WOZ-waarde in 2023
  • Gebruiker: € 750,-

U betaalt de helft van het tarief als in het bedrijfspand geen klanten komen om spullen te kopen of diensten af te nemen. Dit zijn: kantoren, opslag- en distributieruimtes en sommige praktijkruimtes.

Betalen en bezwaar maken

  • Op de aanslag staat hoe u moet betalen. Dit kan ook in termijnen.
  • U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de BIZ-bijdrage.
  • U krijgt geen geld terug als u in de loop van het jaar het pand verkoopt of de huur opzegt.
  • Neem contact op als de geregistreerde gegevens niet kloppen of als u bezwaar wil maken. Dat kan ook via belastingbalie.drechtsteden.nl

Wetgeving

Verordening BIZ Centrum Papendrecht