Wijzigen naamgebruik

Als u getrouwd bent (geweest) of u heeft een partnerschap laten registreren dan kunt u schriftelijk een wijziging van uw naamgebruik aanvragen. Hierbij gaat het om de naam waarmee u wilt dat de overheid u aanschrijft.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen (geslachts)naam verandert officieel niet. U kunt kiezen uit uw eigen naam, de naam van uw (gewezen) echtgenoot, echtgenote of partner of een combinatie van beide namen. Bijvoorbeeld: stel dat uw achternaam is: "Rechtop" en uw (gewezen) echtgenoot, echtgenote of partner heet: "Dwars". Bij de keuze voor het naamgebruik (= wijze van aanschrijving) heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Rechtop
  • Rechtop – Dwars
  • Dwars – Rechtop
  • Dwars

Kosten

Het aanvragen van een wijziging van uw naamgebruik is gratis.

Afhandeling

Na ontvangst van uw verzoek wordt de wijziging van uw naamgebruik direct in de Basisregistratie Personen (BRP) ingevoerd.

Aanvraag

U kunt op 2 manieren een wijziging van uw naamgebruik aanvragen:

Persoonlijk op het gemeentehuis

U kunt persoonlijk met een geldig identiteitsbewijs naar het gemeentehuis komen om een verzoek naamgebruik in te vullen.

Maak een afspraak 

Online

Webformulier “wijzigen naamgebruik”

Meenemen

Komt u langs bij de balie van het team Dienstverlening, dan neemt u uw geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.

Rechten naamgebruik voor man en vrouw gelijk

Iedereen die in Nederland staat ingeschreven en gehuwd is (geweest) of een geregistreerd partnerschap heeft, kan zijn naamgebruik wijzigen.

Trouwen met behoud van mijn eigen naam

Wanneer uw naamgebruik gelijk blijft hoeft u niets te doen. Alleen wanneer u uw naamgebruik wilt wijzigen, vraagt u dit aan.

Scheiden en gebruik van mijn eigen naam

U kunt uw naamgebruik altijd wijzigen. U hoeft niet te wachten tot de echtscheiding rond is.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: