Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Papendrecht bent ingeschreven. Het bevat uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

Kosten

  • Een digitale aanvraag kost € 5,50
  • Een aanvraag aan de balie van het gemeentehuis kost € 9,80

Afhandelen

U kunt de aanvraag digitaal doen. U kunt bij "overig" aangeven voor welk doel u het uittreksel nodig heeft. Wij sturen uw uittreksel niet online terug, maar u krijgt deze per post  binnen vijf werkdagen na uw digitale aanvraag.

Vraagt u niet digitaal aan? U kunt dan op afspraak langskomen bij de balie van het team Dienstverlening. Wij maken uw uittreksel dan direct klaar. Maak hieronder een afspraak om langs te komen.

Maak een afspraak 

Wanneer heb ik een uittreksel nodig?

U heeft een uittreksel onder andere nodig voor het:

  • afleggen van een examen;
  • overschrijven van een kentekenbewijs;
  • inschrijven bij een woningbouwvereniging;
  • voor het inschrijven op een school heeft u geen uittreksel nodig. Soms vragen scholen hier wel om. Een kopie van uw paspoort of identiteitskaart is ook voldoende.
Wat moet ik bij mijn aanvraag meenemen?

Komt u langs bij de balie van het team Dienstverlening, dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Bij uw aanvraag voor een uittreksel geeft u aan waarvoor u het bewijs gaat gebruiken. De gemeente stemt dan het uittreksel hierop af.

Kan iemand anders mijn uittreksel aanvragen?

U kunt bij het team Dienstverlening een uittreksel voor iemand anders aanvragen als u de volgende documenten meeneemt:

  • een schriftelijke, getekende en gedateerde machtiging van de betreffende persoon (geen kopie)
  • een geldig identiteitsbewijs van de betreffende persoon (een kopie is toegestaan)
  • uw eigen geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: