Ouderlijk gezag

Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit beide ouders of is het één van hen.

Ouders die getrouwd zijn bij de geboorte van hun kind, hebben automatisch samen het ouderlijk gezag. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap hebben. Een meerderjarige, ongehuwde moeder heeft automatisch het gezag over haar kind. Zij kan samen met de man die het kind erkend heeft een verzoek indienen om hen beiden het ouderlijk gezag te geven.

Voorwaarden

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het verzoek is door beide ouders gezamenlijk gedaan (beide ouders hebben het formulier ondertekend)
 • de moeder is meerderjarig of meerderjarig verklaard en de vader is meerderjarig
 • de vader heeft het kind erkend
 • de ouders zijn niet met elkaar getrouwd en ook niet met elkaar getrouwd geweest
 • beide ouders zijn bevoegd tot het uitoefenen van gezag. Zij staan bijvoorbeeld niet onder curatele. Dit controleert de griffier in het curateleregister dat bij de rechtbank aanwezig is
 • een van de ouders moet op het moment dat het verzoek wordt gedaan alleen het gezag al hebben
 • geen van de ouders is ontheven of ontzet uit het gezag
 • de ouders hebben niet al eerder een aantekening voor hetzelfde kind laten maken in het gezagsregister
Kosten

Uw aanvraag om een aantekening in het gezagsregister te laten plaatsen is gratis.

Aanvraag

U kunt het ouderlijk gezag op 2 manieren aanvragen, digitaal of schriftelijk.

Digitale aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier ouderlijk gezag voor de schriftelijk aanvraag. Dit stuurt u naar de griffie van de rechtbank van de geboorteplaats van uw kind.

Meesturen

Bij het indienen van uw aanvraag stuurt u de volgende bewijsstukken mee:

 • een origineel afschrift van de geboorteakte van het kind met daarop de aantekening van erkenning (als het kind erkend is), verkrijgbaar bij de gemeente waar het kind is geboren
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de verzoekers (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • een origineel uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP gegevens over adres en woonplaats ) van beide verzoekers, verkrijgbaar bij gemeente waar de verzoekers wonen
Afhandeling

De duur om een aantekening in het gezagsregister te plaatsen is afhankelijk van de rechtbank waar u uw aanvraag heeft ingediend.

Wetgeving