Geheimhouding van uw gegevens in de Basisregistratie Personen

De persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, hebben automatisch recht op deze gegevens voor het uitvoeren van hun taken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Belastingdienst
  • Justitie
  • Pensioenfondsen
  • Sociale Verzekeringsbank
  • Instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).

De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel kan zij gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Dit wordt alleen gedaan wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun taak. Als u dat niet wilt, kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen.

Afhandelen

Na ontvangst van het complete verzoek wordt dit direct afgehandeld.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de afhandeling van dit verzoek.

Regelen

U kunt het geheimhouden van uw persoonsgegevens digitaal regelen met uw DigiD of op afspraak langskomen bij de balie. Vergeet dan niet uw identiteitsbewijs mee te nemen ( paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument).

Digitaal aanvragen

Online aanvraag

Maak een afspraak 

Wel of geen nieuwe aanvraag geheimhouding bij een verhuizing

U hoeft bij uw verhuizing geen nieuwe aanvraag tot geheimhouding te doen. De geheimhouding van uw persoonsgegevens stopt pas als u hier zelf schriftelijk om vraagt.

Vorige woonplaats(en)

Als u wilt dat uw vorige woonplaats uw gegevens ook geheim houdt, dan vraagt u ook daar geheimhouding aan. Dit gaat niet automatisch wanneer u naar een andere gemeente verhuist.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Wet Basisregistratie personen

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen in de brochure geheimhouding persoonsgegevens en in de link van de rijksoverheid.