Correctieverzoek BRP

Als u meent dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) gewijzigd, aangevuld of verwijderd moeten worden, kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen. U moet een schriftelijk verzoek tot correctie indienen bij de gemeente Papendrecht. Dit kunt u het beste aan de balies doen. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek beslist. U krijgt hier een brief over.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan uw correctieverzoek.

Maak een afspraak

Wanneer dien ik een correctieverzoek in?

Als u meent dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) gewijzigd, aangevuld of verwijderd moeten worden, kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen.

Meenemen

In uw verzoek vermeldt u uw persoonsgegevens en de gegevens die onjuist zijn of moeten worden toegevoegd. U moet het verzoek ondertekenen. Daarnaast neemt u mee:

  • uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • originele documenten (bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte enz.) waaruit blijkt dat de gegevens die in de BRP staan onjuist zijn.

Deze bewijsstukken moeten origineel zijn. Als het buitenlandse documenten betreft, dan moeten deze voldoen aan het legalisatieverdrag. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als er een vertaling van de documenten nodig is, dan mag dit alleen gedaan worden door een erkende tolk/vertaler.

Website Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wie kan het verzoek om mijn gegevens te wijzigen indienen?

U moet zelf het verzoek indienen om uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te wijzigen. Als u minderjarig bent, dan moet uw voogd het verzoek indienen; als u onder curatele staat dan moet dit gebeuren door de curator.

Wordt mijn verzoek om mijn gegevens te wijzigen altijd toegekend?

Nee, dit is niet altijd mogelijk. Als uw gegevens volgens de wet juist zijn opgenomen, vindt er geen correctie plaats. Uw verzoek wordt dan afgewezen.