Poldermolen 10 – 18 – Opvang Oekraïne

Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangen we zo'n 50 vluchtelingen, inclusief kinderen op in zalencentrum De Palm, zij zijn verdeeld over drie slaapzalen.

Bij de start van de opvang waren we nog in de veronderstelling dat deze opvang slechts een aantal maanden zou duren, inmiddels gaat het al richting de twee jaar en is er ook nog geen direct vooruitzicht dat de opvang op korte termijn gaat stoppen.
Deze Oekraïense vluchtelingen kunnen niet in De Palm blijven. Ten eerste vanwege de leefbaarheid: hier is nauwelijks rust en privacy. Maar de Bethlehemkerk, eigenaar van De Palm, wil het zalencentrum zelf weer in gebruik nemen. Het alternatief voor deze Oekraïense vluchtelingen is gevonden in de locatie Poldermolen 10-18. 
De verbouwing van Poldermolen 10 - 18 is in volle gang en verloopt volgens planning. Begin december 2023 zullen de bewoners van De Palm verhuizen naar de Poldermolen.  


Woningbouw Poldermolen 10 – 18 

De eigenaar van Poldermolen 10 – 18 is van plan het pand te herontwikkelen voor woningbouw. In de tussentijd is de eigenaar bereid het pand aan de gemeente te verhuren voor de opvang van Oekraïners. De gemeente is daarom een huurovereenkomst aangegaan met de verhuurder Pactum B.V. De huurovereenkomst is aangegaan voor de periode van minimaal 1,5 jaar, met de mogelijkheid deze in onderling overleg tweemaal te verlengen voor een periode van 3 maanden.