Registratie handelaren en opkopers (het voorkomen van heling)

Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet gestolen zijn. Een opkopersregister helpt u daarbij.Handelt u in tweedehands goederen zoals tweedehands auto’s, (brom)fietsen, elektronica, (edel)metalen, uurwerken, kunstvoorwerpen en sieraden, dan bent u verplicht een opkopersregister bij te houden en zich aan de gemeente te melden als handelaar. Op deze pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden als handelaar.

Digitaal Opkopers Loket

Via het Digitaal Opkopers Loket kunt u zich eenvoudig melden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen gemeente en politie een melding. De gemeente neemt ter controle per e-mail contact met u op. Het Digitaal Opkopers Loket is gekoppeld aan het Digitaal Opkopers Register. Hierdoor hoeft u zich slechts eenmaal te registreren.

Digitaal Opkopers Register

Opkopers zijn verplicht om alle aangekochte goederen te registreren. Hiervoor kan in Papendrecht gebruik worden gemaakt van het Digitaal Opkopers Register. Hierin houdt u bij wat u in- en verkoopt. In het DOR voert u consequent in:

  • welk goed het betreft
  • wanneer dit goed is gekocht
  • van wie het goed is ingekocht of ingenomen
  • voor welk bedrag het goed is ingekocht en
  • op welke datum het goed is doorverkocht

Controle van serienummers

Veel producten hebben een serienummer. Dit serienummer maakt een product uniek en vindbaar. Op website STOP Heling of met de stopheling-app controleert u of een product met serienummer bij de politie als gestolen op de lijst staat. Deze lijst wordt elke dag vernieuwd en bevat alle goederen die sinds 1 januari 2010 bij de politie als gestolen bekend staan. Als u via Stopheling ontdekt dat iemand een gestolen goed aanbiedt, meld dit dan direct bij de politie via de meldknop die op uw scherm verschijnt.

Wetgeving

Vanaf 18 december 2017 is een opkoper in (tweedehands)goederen in Papendrecht verplicht aan te sluiten bij het Digitaal OpkopersRegister (DOR). In het collegebesluit beleidslijn heling (pdf, 1 Mb)  voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen leest u waarom de gemeente deze wettelijke verplichting oplegt. Ook leest u wat de gevolgen zijn als u de wet niet naleeft. De politie voert samen met de gemeente controles uit op het aanmelden (in DOR). U kunt te maken krijgen met een tijdelijke winkelsluiting als u de wet overtreedt.