Klanttevredenheid

Hier vindt u  de cijfers over de klanttevredenheid over de verleende diensten en producten aan de balies en de telefoon. Dit cijfer komt tot stand door het houden van een enquete over de dienstverlening bij de balie, welke door de inwoners veelvuldig wordt ingevuld. Dank daarvoor !

De dienstverlening van onze medewerkers aan de balie is door u als volgt gewaardeerd:

  • 2018: met het gemiddelde cijfer van 9,0 
  • 2019: met het gemiddelde cijfer van 8,6
  • 2020: met een gemiddelde cijfer van 9,0
  • 2021: januari tot en met maart met een gemiddelde van 9,2

Natuurlijk zijn we blij dat de dienstverlening aan onze balies en telefoon zo goed wordt gewaardeerd. toch blijven we kritisch en nodigen we u bij de enquete ook uit om opmerkingen te maken. Daar wordt soms gebruik van gemaakt. De opmerkingen die gemaakt zijn, hebben we omarmd als verbeterpunten voor onze dienstverlening. We kijken bij het maandelijkse werkoverleg dan ook wat opmerkingen betekenen voor onze procedures en of het mogelijk is om onze procedures te verbeteren.

Ditzelfde doen we overigens bij klachten, waarvan we er jaarlijks slechts enkele krijgen over onze dienstverlening. Het aantal klachten:

  • In 2018 waren er 4 klachten
  • In 2019 waren er 5 klachten
  • In 2020 waren er 7 klachten
  • In 2021 zijn er vooralsnog 3 klachten binnengekomen

Iedere klacht wordt persoonlijk met de inwoner besproken en zo mogelijk uitgepraat. Aan de klacht wordt altijd intern vervolg gegeven door hierover het gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker en het te bespreken in het werkoverleg. Op die manier leren we,zodat we onze dienstverlening verder naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te brengen en te houden. Uiteraard hopen wij van harte dat u dat zelf ook ervaart,als u weer eens een bezoekje aan het gemeentehuis brengt of één van onze medewerkers aan de telefoon heeft !