Alcoholverboden in de gemeente Papendrecht

In de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente staan onder andere regels opgenomen die overlast moeten tegengaan. Eén van die regels is dat de burgemeester gebieden kan aanwijzen waar een alcoholverbod geldt.

Een alcoholverbod betekent dat:

  • het verboden is om in de openbare ruimte (op straat, in een park) alcohol te drinken;
  • het verboden is om aangebroken flessen of blikjes met alcoholhoudende drank bij u te hebben.

Dit alcoholverbod geldt niet voor:

  • terrassen die behoren bij een horecabedrijf in de zin van artikel 1 van de Alcoholwet;
  • voor plaatsen waarvoor een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet;
  • privéterreinen.

De burgemeester heeft vijf gebieden aangewezen waar een alcoholverbod geldt. Buiten deze gebieden is het ook verboden om alcohol te drinken in de openbare ruimte als dit overlast veroorzaakt. U vindt de gebieden waar een alcoholverbod geldt en een straatoverzicht hieronder.
Bij het overtreden van een alcoholverbod wordt u bekeurd. De kosten van een bekeuring zijn €  100,- en € 9,- administratiekosten. De rekening wordt verstuurd door het CJIB.


Alcoholverbod winkelcentrum De Meent:
Winkelcentrum De Meent, afgebakend door de volgende straten: Veerpromenade (westelijke richting), Weteringsingel (noordelijke richting), De Overtoom/Overtoompassage (oostelijke richting), Oude Veer/Bosch (zuidelijke richting).
Bekijk de tekening van dit gebied.

Alcoholverbod winkelcentrum Westpolder:
Winkelcentrum Westpolder, afgebakend door de volgende straten: Jan Steenlaan (westelijke richting), Gerard Dousingel (noordelijke richting), Burgemeester de Keijzerweg/Rubensstraat – incl. kerk 'De Ark' – (oostelijke richting), Rubensstraat (zuidelijke richting).
Bekijk de tekening van dit gebied.

Alcoholverbod Stellingmolen:
Stellingmolen - Molenveld, afgebakend door de volgende straten: watergang tussen Stellingmolen/Beltmolen (westelijke richting), Wieklaan (noordelijke richting), Onderslag (oostelijke en zuidelijke richting).
Bekijk de tekening van dit gebied.

Alcoholverbod Wipmolen:
Wipmolen, rondom de steigers in de waterpartij, afgebakend door de volgende woningen met huisnummers Wipmolen 23 t/m 44.
Bekijk de tekening van dit gebied.

Alcoholverbod winkelcentrum en park Wilgendonk:
Winkelcentrum en park Wilgendonk, afgebakend door de volgende straten: Espenhof (westelijke richting), Notenhof/Akeleizoom/Toortsdreef (noordelijke richting), watergang tussen park Wilgendonk/Ridderspoorhof (oostelijke richting), Espenhof/Eikenlaan (zuidelijke richting).
Bekijk de tekening van dit gebied.