Algemene informatie & regels

 • Aanbestedingen

  Wilt u, als lokale ondernemer, zaken doen met de gemeente?
  Dan gelden hiervoor veelal aanbestedingsregels, zowel voor de gemeente als voor ondernemers. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012, Algemeen Reglement Werken 2016 en die Gids Proportionaliteit. Hiermee moet de gemeente rekening houden wanneer zij inkoopt.

 • Actieweek inleveren slag-, stoot- en steekwapens

  06 oktober 2021

  Lever in de week van 11 t/m 17 oktober anoniem en zonder straf je slag-, stoot of steekwapen in. Dat kan in je eigen woonplaats of een gemeente in de buurt.

 • Alcoholverboden in de gemeente Papendrecht

  In de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente staan onder andere regels opgenomen die overlast moeten tegengaan. Eén van die regels is dat de burgemeester gebieden kan aanwijzen waar een alcoholverbod geldt.

 • IBAN nummer Gemeente Papendrecht

  Hier vindt u het IBAN-nummer van de gemeente Papendrecht

 • Klanttevredenheid

  Hier vindt u de cijfers over de klanttevredenheid over de verleende diensten en producten aan de balies en de telefoon.

 • Koninklijke Onderscheidingen

  Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering, van Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander, voor personen die zich bijzonder voor de samenleving hebben ingezet. Een onderscheiding wordt toegekend op grond van een orde. De twee meest bekende zijn: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.

 • Kwaliteitshandvest

  In het Kwaliteitshandvest treft u informatie aan wat u van de gemeente mag verwachten als u een aanvraag wilt doen of een melding doorgeeft. 

 • Openingstijden van winkels

  In de gemeente Papendrecht mogen winkels open zijn op werkdagen en zaterdagen tussen 06:00 uur en 22:00 uur. Daarnaast mogen levensmiddelen zaken en bouwmarkten op zondag tussen 12.00 en 16.00 uur geopend zijn. Voor feestdagen gelden andere openingstijden. Hierover leest u meer op deze pagina.

 • Over Papendrecht

  Algemene informatie over de gemeente Papendrecht.

 • Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2021-2023

  15 maart 2022

  In het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2021-2023 van de gemeente Papendrecht staan de belangrijkste doelen en maatregelen voor het verminderen van misbruik van alcohol.

 • Programmaplan Dienstverlening

  Het Programmaplan Dienstverlening 2018-2020 is begin 2018 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het programmaplan geeft de visie met betrekking tot dienstverlening voor de komende jaren weer en welke acties worden ondernomen.

 • Registratie handelaren en opkopers (het voorkomen van heling)

  Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet gestolen zijn. Een opkopersregister helpt u daarbij.

 • Status volgen van aangevraagde producten & diensten

  Om haar dienstverlening inzichtelijk te maken, heeft de gemeente Papendrecht een zakensysteem ontwikkeld. Hiermee kunt u voor verschillende producten en diensten de status van uw aanvraag, bezwaar, verzoek of melding (uw zaak) volgen.

 • Sticker Ja-Nee of Nee-Nee

  Met de ja-nee of nee-nee sticker geeft u aan, dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.

 • Verordeningen, beleid en regelgeving

  Gemeenten mogen zelf regels maken over bepaalde onderwerpen. Deze regels liggen vast in verordeningen en beleidsregels. Via deze pagina vindt u alle verordeningen en de meeste beleidsregels. Wij werken eraan om de overige beleidsregels zo snel mogelijk te plaatsen.

 • Wegen in Papendrecht

  In het wegenplan 2013-2017 is beschreven hoe de openbare wegen in Papendrecht worden beheerd en onderhouden, hoe we dat tot 2017 gaan doen en hoeveel geld we daaraan gaan besteden. Het wegenplan is een schakel tussen de politieke ambitie (wat willen we?) en de praktische uitvoering (hoe gaan we dit realiseren?).