Algemene informatie & regels

 • Aanbestedingen

  Wilt u, als lokale ondernemer, zaken doen met de gemeente?
  Dan gelden hiervoor veelal aanbestedingsregels, zowel voor de gemeente als voor ondernemers.

 • Alcoholverboden in de gemeente Papendrecht

  In de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente staan onder andere regels opgenomen die overlast moeten tegengaan. Eén van die regels is dat de burgemeester gebieden kan aanwijzen waar een alcoholverbod geldt.

 • IBAN nummer Gemeente Papendrecht

  Hier vindt u het IBAN-nummer van de gemeente Papendrecht

 • Klanttevredenheid

  Hier vindt u de cijfers over de klanttevredenheid over de verleende diensten en producten aan de balies en de telefoon.

 • Koninklijke Onderscheidingen

  Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering, van Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander, voor personen die zich bijzonder voor de samenleving hebben ingezet.

 • Kwaliteitshandvest

  In het Kwaliteitshandvest treft u informatie aan wat u van de gemeente mag verwachten als u een aanvraag wilt doen of een melding doorgeeft. 

 • Openingstijden van winkels

  In de gemeente Papendrecht mogen winkels open zijn op werkdagen en zaterdagen tussen 06:00 uur en 22:00 uur.

 • Over Papendrecht

  Algemene informatie over de gemeente Papendrecht.

 • Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2021-2023

  15 maart 2022

  In het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2021-2023 van de gemeente Papendrecht staan de belangrijkste doelen en maatregelen voor het verminderen van misbruik van alcohol.

 • Registratie handelaren en opkopers (het voorkomen van heling)

  Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet gestolen zijn. Een opkopersregister helpt u daarbij.

 • Status volgen van aangevraagde producten & diensten

  Om haar dienstverlening inzichtelijk te maken, heeft de gemeente Papendrecht een zakensysteem ontwikkeld.

 • Sticker Ja-Nee of Nee-Nee

  Met de ja-nee of nee-nee sticker geeft u aan, dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.

 • Verordeningen, beleid en regelgeving

  Gemeenten mogen zelf regels maken over bepaalde onderwerpen. Deze regels liggen vast in verordeningen en beleidsregels.

 • Wegen in Papendrecht

  In het Civiel Technisch Beheerplan is beschreven hoe de openbare wegen in Papendrecht worden beheerd en onderhouden.