Artikelen 2017

Nieuwsberichten van 2017

  • Oproep rechthebbende voor het jaar 2017

    16 augustus 2017

    Conform Artikel 6, lid 6 van de beheersverordening algemene begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande particuliere graven benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen.

  • Voorloper

    06 april 2017

    De gemeente Papendrecht gaat met ingang van 1 november voorlopen op de begraafplaats.