Taludnis

Een gesloten nis in de urnenvallei. Hier kunt u maximaal twee asbussen bijzetten.

Voor het gebruik van een plek in een taludnis betaalt u grafrechten en onderhoudsrechten, maar deze zijn veel lager dan bij een gewoon graf.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn van een plek in een taludnis is 5 of 10 of 15 of 20 jaar. Na de uitgiftetermijn biedt de Algemene begraafplaats vrijwel altijd de mogelijkheid om de rechten te verlengen.

Wilt u meer informatie ove tarieven (uitgifte of verlengen), ga naar Tarieven. Wilt u een plek in een taludnis aanvragen, ga naar Formulieren.

Gebruiker

Na de tenaamstelling van het graf ontvangt u een grafakte waarin uw gebruiksrecht op deze graflocatie is vastgelegd. Vanaf dat moment bent u de gebruiker van een taludnis. U bepaalt niet alleen welke overledenen er in een taludnis bijgezet worden, maar u heeft ook het recht om na afloop van de uitgiftetermijn, steeds opnieuw de grafrechten te verlengen tenzij dit uit oogpunt van het beheer van de algemene begraafplaats bezwaarlijk is. Het verlengen kan met tijdseenheden van 5, 10, 15 en 20 jaar per keer.

Overdragen grafrechten

Grafrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden overgeschreven op naam van een nieuwe gebruiker. Zo kan de taludnis voor meerdere generaties behouden blijven.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, ga naar Formulieren.

Taludnis op begraafplaats Papendrecht