Afvalinzameling in Papendrecht gaat de komende jaren veranderen

De inzameling van huishoudelijk afval in Papendrecht gaat veranderen. Dat is nodig om de hoeveelheid afval dat niet hergebruikt kan worden, te verminderen. Op deze pagina leest u er meer over en vindt u antwoord op uw vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via afval@papendrecht.nl.

Onderscheid tussen laagbouw, hoogbouw en dijkwoningen

Bij hoogbouw (flats en beneden-/bovenwoningen) en dijkwoningen gaat de afvalinzameling anders dan bij laagbouwwoningen. 

Laagbouw
De nieuwe manier van afval inzamelen betekent voor laagbouwwoningen dat PBD (plastic, blik en drinkpakken), papier en GFTE (groente, fruit en tuinafval en etensresten) aan huis wordt opgehaald. PBD en GFTE worden 1 x per 2 weken opgehaald. Papier 1 x per 4 weken. Glas en textiel kunt u kwijt bij de diverse milieuparkjes bij b.v. winkelcentra in Papendrecht. Het weinige restafval dat u dan overhoudt brengt u weg naar een ondergrondse container in de buurt van uw woning. In onderstaande animatiefilm leggen we uit hoe de afvalinzameling bij laagbouw straks  in z'n werk gaat.Hoogbouw
Bij hoogbouw (flats en beneden-/bovenwoningen) staan verzamelcontainers bij de ingang van het gebouw voor PBD, papier en GFTE. Voor het overige geldt hetzelfde als voor laagbouw (glas en textiel naar milieuparkjes en restafval wegbrengen naar ondergrondse container in de buurt). In onderstaande animatiefilm leggen we uit hoe de afvalinzameling bij hoogbouw straks in z'n werk gaat.

Dijkwoningen
Bewoners van dijkwoningen houden hun grijs container voor restafval. HVC komt deze 1 x per 4 weken legen. Inzameling van de andere afvalstromen is gelijk aan de laagbouw.

In deze folder leest u de samenvatting van de nieuwe manier van afval inzamelen.

Hoe loopt het proces tot de invoering en wat is de planning?

De invoering gaat in 3 fases. Als eerste zijn de wijken Molenvliet en Wilgendonk aan de beurt. In fase 2 volgt een deel van de wijk Westpolder (Schildersbuurt, totaan de Veerweg). Fase 3, de laatste fase, zijn Kraaihoek, Middenpolder, de Kooy, Centrum en Merwehoofd. Eind 2023 is dan heel Papendrecht over op het nieuwe inzamelen.

De wijk Oostpolder ging al in 2021 over op de nieuwe manier van afval inzamelen. Daar verandert alleen het ophalen van plastic, blik en drankkartons (PBD) van 1 keer per 4 naar 1 keer per 2 weken.

De gemeente heeft bekeken welke locaties in haar ogen het meest geschikt zijn voor ondergrondse containers. Daarbij hebben we onder meer bekeken naar beschikbare ruimte (voor de vuilniswagen), de aanwezigheid van wortels en takken van bomen (container moet de hoogte in kunnen om te legen) en kabels en leidingen onder de grond. Over die locaties gaan we in gesprek met de bewoners. We sturen per wijk een brief met een uitnodiging om naar één van de inloopbijeenkomsten te komen. Tijdens de inloopbijeenkomst ligt een tekening met de mogelijke locaties op tafel en deze tekening staat ook op de website van de gemeente. We bespreken de locaties met de aanwezigen en beantwoorden vragen. Ook daarna kunnen bewoners nog reageren op de voorgestelde locaties in de vorm van een zienswijze. Hierna neemt de gemeente een besluit over de definitieve locaties. Deze locaties maken we per brief aan de bewoners bekend. U kunt dan eventueel nog bezwaar maken. Meer informatie daarover staat in de brief die u nog ontvangt.

Na afhandeling van de bezwaren voeren we werkzaamheden uit om de ondergrondse containers te plaatsen.

1 januari 2024 wijzigt afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari 2024 wordt de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast deel en een variabel deel. Op het variabele deel heeft u zelf invloed, want u betaalt per keer dat u met uw pasje de ondergrondse container opent of (voor dijkwoningen) de grijze container aan de straat zet. Nóg een reden om zo weinig mogelijk restafval over te houden dus.

Fase 3 Kraaihoek/Middenpolder/De Kooy/centrum

De gemeenteraad heeft in december 2021 tot een nieuwe manier van afvalinzameling besloten na een geslaagde proef in de wijk Oostpolder. De aanpassing gebeurt in 3 fasen. We gingen als eerste aan de slag in de wijken Molenvliet en Wilgendonk. De volgende wijk was Westpolder. Nu zijn de bewoners van het overige deel van Papendrecht (Kraaihoek, Middenpolder, De Kooy, Het Eiland en centrum) per brief geïnformeerd.

Meer informatie tijdens inloopbijeenkomst

Graag vertellen wij bewoners meer over deze aanpassingen. Waarom we dit doen. Wat het voor u betekent. En wat de planning is. Steeds nodigen we bewoners van de wijk die aan de beurt is, per brief voor een aantal inloopbijeenkomsten. We geven bezoekers van de inloopbijeenkomsten mondelinge toelichting, beantwoorden hun vragen en bespreken met hen de voorgestelde locaties van ondergrondse containers.

Bekijk de tekeningen van voorgenomen locaties van ondergrondse containers. 

Voordelen van ondergrondse containers

Afval scheiden staat centraal. Zo houdt u nog maar weinig afval over om naar de ondergrondse container in de buurt van uw huis te brengen. De vuilniszak op straat en de grijze container met grijs deksel zullen daardoor geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Wat zijn nog andere voordelen?

  • U kunt uw afval 7 dagen in de week kwijt in een ondergrondse container op het moment dat u het beste uitkomt
  • u kiest zelf of u uw restafval in een grote vuilniszak opspaart of liever wat vaker loopt met een kleine, lichtere pedaalemmerzak
  • geen kapotte of open vuilniszakken meer op straat
  • meer dan 100 bovengrondse betonnen containers verdwijnen uit het straatbeeld
  • vuilniswagens hoeven niet meer in elke straat te rijden: slimmer en efficiënter
  • betere arbeidsomstandigheden voor medewerkers van de inzameldienst (HVC) omdat dit fysiek minder zwaar is.
Veel gestelde vragen en antwoorden

Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen?

Andere vragen? Mail naar afval@papendrecht.nl

Zoekt u iets anders over afval?

Kijk dan op deze pagina voor informatie over andere afvalsoorten (chemisch afval, grof afval) en de openingstijden van het afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan.

(onderstaande foto is een voorbeeld uit een andere gemeente ter illustratie)

ondergrondse container 2