Huishoudelijk afval

HVC (huisvuilcentrale) haalt het huishoudelijk afval binnen de gemeente Papendrecht op. Onder huishoudelijk afval valt restafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft). HVC heeft een digitale inzamelkalender samengesteld.

Op deze inzamelkalender staat vermeld wat de inzameldagen zijn voor huishoudelijk afval, oud papier en klein chemisch afval. Ook leest u op de digitale inzamelkalender hoe u andere soorten afval kunt aanbieden.

Direct naar de inzamelkalender

Extra (restafval)container nodig?
Het kan gebeuren dat het huidige aantal afvalcontainers (rest/PMD/GFT/Papier) toch niet voldoende is.
In bijzondere gevallen (ziekte/gezinsgrootte e.d.) is het mogelijk om een extra container aan te vragen.
Dat kunt u doen via deze link: Aanvraag Afvalcontainerverstrekking

Uw aanvraag wordt dan getoetst aan de Afvalstoffenverordening.