Afvalinzameling in Papendrecht verandert in 2023

De inzameling van huishoudelijk afval in Papendrecht gaat in 2023 veranderen. Dat is nodig om de hoeveelheid afval dat niet hergebruikt kan worden, te verminderen. Op deze pagina leest u er meer over en vindt u antwoord op uw vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via afval@papendrecht.nl.of bel 14 078.

Onderscheid tussen laagbouw, hoogbouw en dijkwoningen

Bij hoogbouw (flats en beneden-/bovenwoningen) en dijkwoningen gaat de afvalinzameling anders dan bij laagbouwwoningen. 

Laagbouw
De nieuwe manier van afval inzamelen betekent voor laagbouwwoningen dat papier, PBD (plastic, blik en drinkpakken) en GFTE (groente, fruit en tuinafval en etensresten) aan huis wordt opgehaald. papier wordt 1 x per 4 weken opgehaald, PBD en GFTE 1 x per 2 weken.

Glas en textiel kunt u kwijt bij de diverse milieuparkjes bij b.v. winkelcentra in Papendrecht. Het weinige restafval dat u dan overhoudt brengt u weg naar een ondergrondse container in de buurt van uw woning. Dat is in het begin gratis, maar vanaf 1 januari 2024 gaan bewoners daar via de afvalstoffenheffing voor betalen.

In onderstaande animatiefilm leggen we uit hoe de afvalinzameling bij laagbouw straks  in z'n werk gaat.


Hoogbouw
Bij hoogbouw (flats en beneden-/bovenwoningen) staan verzamelcontainers bij de ingang van het gebouw voor papier, PBD en GFTE. Voor het overige geldt hetzelfde als voor laagbouw: glas en textiel naar milieuparkjes; restafval wegbrengen naar ondergrondse container in de buurt. Wat voor veel bewoners in hoogbouw nieuw is, is apart inzamelen van GFTE. Om dat makkelijker te maken, krijgen zij van de gemeente een afvalbakje aangeboden om GFTE in de keuken te verzamelen. Hierover krijgen zij nog een brief.

In onderstaande animatiefilm leggen we uit hoe de afvalinzameling bij hoogbouw straks in z'n werk gaat.

Dijkwoningen
Bewoners van dijkwoningen houden hun grijze container voor restafval. HVC komt deze 1 x per 4 weken legen. Inzameling van de andere afvalstromen is gelijk aan de laagbouw (zie boven).

In deze folder leest u de samenvatting van de nieuwe manier van afval inzamelen.

Hoe loopt het proces tot de invoering en wat is de planning?

De invoering gaat in 3 fases. Als eerste zijn de wijken Molenvliet en Wilgendonk aan de beurt. In fase 2 volgt een deel van de wijk Westpolder (Schildersbuurt, totaan de Veerweg). Fase 3, de laatste fase, zijn Kraaihoek, Middenpolder, de Kooy, Centrum en Merwehoofd. Eind 2023 is heel Papendrecht over op het nieuwe inzamelen.

De wijk Oostpolder ging al in 2021 over op de nieuwe manier van afval inzamelen. Daar verandert alleen het ophalen van plastic, blik en drankkartons (PBD) van 1 keer per 4 naar 1 keer per 2 weken. 

1 januari 2024 wijzigt afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari 2024 wordt de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast deel en een variabel deel. Op het variabele deel heeft u zelf invloed, want u betaalt per keer dat u met uw pasje de ondergrondse container opent of (voor dijkwoningen) de grijze container aan de straat zet. Nóg een reden om zo weinig mogelijk restafval over te houden dus.

Locaties ondergrondse containers

De gemeente heeft bekeken welke locaties in haar ogen het meest geschikt zijn voor ondergrondse containers. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar beschikbare ruimte (voor de vuilniswagen), de aanwezigheid van wortels en takken van bomen (container moet de hoogte in kunnen om te legen) en kabels en leidingen onder de grond. Over die locaties hebben alle bewoners meerdere brieven ontvangen met een uitnodiging voor 2 inloopbijeenkomsten per wijk. Per wijk neemt de gemeente een besluit over de definitieve locaties. Bewoners van die wijk krijgen een brief waarin staat dat ze nog bezwaar kunnen maken. Na de bezwarentermijn en de afhandeling van eventuele bezwaren, staan de locaties vast. De gemeente start dan met werkzaamheden om de ondergrondse containers te plaatsen.

Locaties ondergrondse containers

Voordelen van ondergrondse containers

Afval scheiden staat centraal. Zo houdt u nog maar weinig afval over om naar de ondergrondse container in de buurt van uw huis te brengen. De vuilniszak op straat en de grijze container met grijs deksel zullen daardoor geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Wat zijn nog andere voordelen?

  • U kunt uw afval 7 dagen per week kwijt in een ondergrondse container op het moment dat u het beste uitkomt
  • u kiest zelf of u uw restafval in een grote vuilniszak opspaart of liever wat vaker loopt met een kleiner, lichter zakje
  • geen kapotte of open vuilniszakken meer op straat
  • meer dan 100 bovengrondse betonnen containers verdwijnen uit het straatbeeld
  • vuilniswagens hoeven niet meer in elke straat te rijden: slimmer en efficiënter
  • betere arbeidsomstandigheden voor medewerkers van de inzameldienst (HVC) omdat dit fysiek minder zwaar is.
Veel gestelde vragen en antwoorden

Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen?

Andere vragen? Mail naar afval@papendrecht.nl

Zoekt u iets anders over afval?

Kijk dan op deze pagina voor informatie over andere afvalsoorten (chemisch afval, grof afval) en de openingstijden van het afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan.

(onderstaande foto is een voorbeeld uit een andere gemeente ter illustratie)

ondergrondse container 2