Omgekeerd systeem voor brievenbusstickers

Geen reclamefolders in de brievenbus? Dan heeft u nu geen sticker meer nodig.

Per 1 januari geldt in Papendrecht een nieuw systeem voor het ontvangen van reclamefolders en huis aan huis bladen. De gemeenteraad heeft hiertoe op 7 december 2023 besloten bij het vaststellen van de Afvalstoffenverordening.
Doel is de hoeveelheid (ongelezen) papier terug te dringen.

Nu is het nog zo dat als er geen sticker op een brievenbus zit, er allerlei ongevraagde folders en bladen in de bus mogen. Heel veel daarvan verdwijnt ongelezen bij het oud papier. 
Daarom is er nu een nieuwe sticker waarop "ja/ja" staat. Dit betekent dat de bewoner er zelf voor kiest ongeadresseerde reclame te willen ontvangen. Heeft een brievenbus helemaal geen sticker, dan mag een bezorger geen ongeadresseerd reclame in de brievenbus doen, maar wél huis-aan-huis kranten en niet-commercieel drukwerk.

De nieuwe stickers zijn (gratis) verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis.

Overzicht van de betekenis van de brievenbusstickers

 
  Commercieel drukwerk (reclame) Niet-commercieel drukwerk en huis-aan-huis bladen
Ja/ja-sticker Ja Ja
Nee/nee-sticker  Nee Nee
Nee/ja-sticker Nee Ja
Geen sticker Nee Ja

     
Toch ongevraagd drukwerk in uw brievenbus?

Spreek de bezorger óf het bedrijf dat het heeft bezorgd erop aan. De gemeente heeft hier geen bemoeienis mee.