'Hoe vindt u de kwaliteit van het leven in Papendrecht?'

De gemeente gaat inwoners en organisatie actief benaderen met de vraag wat er goed gaat in Papendrecht en wat moet verbeteren. De informatie die daarmee wordt opgehaald wordt gebruikt bij het opstellen van een Visie Sociaal Domein.

'Wat is goed in Papendrecht, wat kan beter?'

Met die vraag gaan medewerkers van de gemeente binnenkort in gesprek met inwoners en organisaties. Ze willen het hebben over wat inwoners nodig hebben op  welk moment, welke rol de gemeente daarbij kan spelen en wat inwoners zelf kunnen doen, alleen of met elkaar.

Voorbeelden

Het gaat om gebeurtenissen die iedereen mee kan maken en waarbij het heel erg kan wisselen of er hulp nodig is, en zo ja wie die hulp zou moeten of kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan het opvoeden van kinderen of een leuke sport vinden of een cultuur-activiteit. Ook kan het gaan over het vinden van een woning, uit elkaar gaan/scheiden of ouder worden. Tot slot kan het gaan om gebeurtenissen zoals het hebben of krijgen van een handicap, gezonder willen leven, een baan verliezen of moeite hebben met financieel rondkomen. 

Nieuwe Visie Sociaal Domein 

Alle informatie die we uit de gesprekken ophalen, gebruiken we voor het opstellen van de Visie Sociaal Domein. Die visie gaat over de kwaliteit van het leven in Papendrecht. Wat hebben onze inwoners nodig om die kwaliteit op peil te brengen of houden. Krijgen zij de juiste ondersteuning als ze dat nodig hebben en zo ja, van wie krijgen ze dat? 
 
Wethouder Jaco van Erk: ‘De gemeente streeft ernaar dat wat we doen, ook past bij wat onze inwoners nodig hebben om goed te kunnen leven en functioneren. Dat zou best anders kunnen zijn dan hoe we het nu doen. Juist daarom willen we het gesprek voeren met onze inwoners en de organisaties waar we mee samenwerken. Wat werkt nu echt en wat zouden we ook anders en beter kunnen organiseren?’  

Hoe we in gesprek gaan 

De gemeente gaat tussen half mei en begin juli met verschillende inwoners in gesprek. We lopen bijvoorbeeld mee met een wandelgroep, sluiten aan bij een koffiemoment in de wijk, gaan met ouders in gesprek tijdens een voorleesuurtje in de bibliotheek of staan in een winkelcentrum en op de markt. Daarnaast gaan we ook met alle organisaties in gesprek die van betekenis zijn voor onze inwoners.

Hoe gaat het daarna verder

De gesprekken vinden plaats tussen half mei en begin juli 2024. Zoals de planning er nu uitziet, stelt de gemeenteraad de visie in het eerste kwartaal van 2025 vast. Bekijk de volledige planning. 
 
De centrale vraag aan Papendrecht is dus: zijn we goed op koers of moeten we bijsturen? We zien uit naar de gesprekken met onze inwoners en partners en naar hun waardevolle inbreng!