Elf Koninklijke Onderscheidingen in Papendrecht

Elf Papendrechters kregen een lintje opgespeld vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Burgemeester Van Driel is enorm trots op hen.

Tien Koninklijke Onderscheidingen speldde burgemeester Margreet van Driel vrijdag 26 april 2024 in Theater De Willem in Papendrecht op. Eén gedecoreerde heeft zijn Koninklijke Onderscheiding gekregen in Dordrecht. Deze werden ontvangen door Papendrechters die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de maatschappij. Burgemeester Margreet van Driel; "Ik ben zeer verheugd met de vele onderscheidingen die ik dit jaar mocht opspelden en zijn uitgereikt. Dit zijn mensen die we met hun instelling en verdiensten gerust de ‘pareltjes’ van onze samenleving mogen noemen. Zij zijn een voorbeeld voor anderen, door de manier waarop zij zich inzetten voor onze lokale samenleving. Het zegt ook veel over de gemeenschapszin in ons dorp. Daar ben ik heel trots op."

De decorandi zijn vanochtend thuis verrast met een videoboodschap van de burgemeester met de uitnodiging mee te gaan naar het theater De Willem voor de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen. Er is dit jaar gekozen om de lintjes uit te reiken in het theater De Willem. 

Een beknopt overzicht van de verdiensten van de gedecoreerden met daaronder de foto.

De heer Gerard Luitwieler

Gerard Luitwieler, 89 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven. Gedecoreerde is sinds 1990 vrijwilliger bij de hervormde gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht. Hij is pastoraal ouderling, diaken en kerkenraadslid. Ook bezoekt hij wekelijks gemeenteleden. 

De heer Hugo Spek

Hugo Spek,  78 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere politiek, religieus leven en volksvertegenwoordiging. Gedecoreerde is van 1980 – 2022 vrijwilliger bij en bestuurslid van het CDA Papendrecht geweest. Ook was meneer Spek (duo)raadslid van 2002 – 2014 in Papendrecht. Sinds 1985 is hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk de Morgenster te Papendrecht. Waar hij ouderling en lid van het college van 
Kerkrentmeesters is. Ook is hij actief als penningmeester bij de stichting Dorpsbehoud Papendrecht.

De heer Jan Belder

Jan Belder, 86 jaar,  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven en woningbeheer. Gedecoreerde is sinds 1998 kerkrentmeester bij de Gereformeerde Kerk De Morgenster te Papendrecht. Ook is hij sinds 2006 bestuurslid van de Vereniging van Eigenaars Pontonniersweg 332-355 te Papendrecht (44 woningen). Hij is verantwoordelijk voor alle technische zaken, coördineert het onderhoud van het terrein en fungeert als vraagbaak.

De heer Leen Voogt

Leen Voogt, 75 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere patiëntenbelangen, welzijn en goede doelen. Gedecoreerde is sinds 1991 vrijwilliger en bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom'. Ook is hij sinds 2015 collecteorganisator voor Papendrecht bij het Prinses Beatrix. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Markt, de Waalburcht en verpleegtehuis de Wieken in Papendrecht voor muzikale activiteiten.

De heer Rien Andriesse

Rien Andriesse, 60 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van onder andere muziek, EHBO en religieus leven. Gedecoreerde is van 1987 – 2004 actief geweest voor de SGP Kieskring Papendrecht als bestuurslid en duo-raadslid van 1996 – 2004. Ook is hij voorzitter van de ouderraad en lid van de commissie onderhoud en beheer geweest bij de reformatorische Augustinus basisschool te Papendrecht (1992-2010). Daarnaast is gedecoreerde actief geweest als voorzitter van het Vrijwilligerscomité Alblasserwaard. Dit comité zamelt geld en goederen in voor een kindertehuis in de Oekraïne. Hij is bestuurslid en voorzitter van het Ridderkerks Mannenkoor vanaf 2010. En sinds 2015 actief als mede-initiator en voorzitter van Stichting Hartslag Nu Papendrecht. En hij is vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Boazkerk Sliedrecht. Gedecoreerde is ook voorzitter van de EHBO-vereniging Papendrecht. Onder het voorzitterschap van hem heeft de vereniging een doorstart gemaakt.

De heer Patrick van Vooren

Patrick van Vooren, 62 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van tafeltennis. Gedecoreerde is sinds 1998 actief als penningmeester bij de Tafeltennisvereniging Papendrecht. Ook verzorgt hij de coördinatie van de inkoop, schoonmaak en sporthygiëne. Daarnaast zet hij zich in voor de leden met een verstandelijke beperking.

De heer Wim Lindhout

Wim Lindhout, 67 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven. Gedecoreerde is actief geweest van 1975-1988 bij de Gereformeerde Gemeente Moerkapelle als organist. In Papendrecht is hij sinds 1995 actief bij de Hervormde Gemeente Papendrecht als organist in de Grote Kerk en Sionskerk, ouderling in de Grote kerk en van 2012- 2020 was hij hier scriba.

Mevrouw Gees van Leeuwen

Gees van Leeuwen, 76 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten op het terrein van welzijn, sport en zorg. Gedecoreerde is van 1979 – 1994 actief geweest bij de Sportvereniging Octopus. Zij was trainer, tijdwaarnemer, groepsleider en medeorganisator van wedstrijden en activiteiten. Van 1987 - 2016 vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Papendrecht. Gedecoreerde was onder andere actief als verzorgende tijdens Zonnebloemvakanties, begeleider tijdens uitstapjes en medeorganisator van activiteiten. Sinds 2017 is zij actief bij Sterk Papendrecht voor 'Koffie met ...', een activiteit voor eenzame ouderen. En sinds 2019 is zij actief bij Zwemvereniging De Geul in Papendrecht en verzorgt zwemlessen voor kinderen met een beperking. 

Mevrouw Maria Besemer-van Houwelingen

Mevrouw Maria Besemer-van Houwelingen, 56 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten op het terrein van welzijn, religieus leven en bibliotheekwezen. Gedecoreerde is van 2002 - 2022 vrijwilliger geweest bij zorgorganisatie ASVZ Gehandicaptenzorg, locatie Merwebolder te Sliedrecht. Zij ondersteunde bij de dagbesteding, speelde gitaar en maakte wandelingen. Sinds 2005 is zij actief bij de Vrije Baptistengemeente te Papendrecht in het kinderwerk en ziekenbezoek. Ook is zij actief als ondersteuner van twee oudere buurvrouwen waardoor beide personen zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook is zij sinds 2012 vrijwilliger bij Bibliotheek AanZet te Papendrecht en is zij actief bij huiswerkbegeleiding en voorlezen aan jonge kinderen.

De heer Geert Rietveld

Geert Rietveld, 76 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven. Gedecoreerde is van 1959 tot 2020 actief geweest voor de Hervormde Gemeente Papendrecht voor de Grote Kerk en Sionskerk. Hij is tot 1982 actief geweest bij de Zondagsschool Obadja. Als voorzitter van de Diakonie (1982 – 1988) en van 2008 – 2020 penningmeester van het college van kerkrentmeester.

De heer Reinier Jaquet

Reinier Jaquet, 69 jaar, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van natuurbeheer. De heer Jaquet heeft zijn onderscheiding ontvangen in Dordrecht, als onderdeel van een grotere aanvraag. Gedecoreerde is sinds 1983 voorzitter van Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. De stichting heeft zich onder zijn leiding ontwikkeld van eenvoudige vogelopvang tot een gerenommeerd instituut voor flora en fauna binnen de Biesbosch en omstreken. Als voorzitter heeft hij veel betekend voor de externe samenwerkingen die de stichting heeft ontplooid met onder andere Staatsbosbeheer, de gemeente Dordrecht, de boeren in het gebied en met andere vrijwilligersorganisaties. Gedecoreerde is co-auteur van 15 boeken over de Biesbosch en hij verzorgt diavoorstellingen, lezingen en cursussen over de flora en fauna en de geschiedenis van het Eiland van Dordrecht. Hij heeft zich ontwikkeld als een autoriteit op dit gebied. Samen met zijn mede bestuursgenoten doet hij al 10 jaar cameravalonderzoek naar de diersoorten in de Biesbosch. Hiermee heeft hij bijgedragen aan ontdekkingen van zeldzame diersoorten in de Biesbosch, zoals de otter en de zeearend. Deze ontdekkingen haalden het nationale nieuws. 

Groepsfoto van de gedecoreerde Papendrechters 26 april 2024