De gemeente zet samenwerking met GKN Fokker voort en geeft verdere invulling aan toegekende budgetten uit 2021

De gemeenteraad heeft ingestemd met het vervolg op de samenwerking met GKN Fokker. Hiermee wordt invulling gegeven aan de besteding van de in 2021 toegekende budgetten. De samenwerking geeft een impuls voor Papendrecht op het vlak van arbeidsmarkt, onderwijs en economie.

Parkeerdekken

Nu dit besluit is genomen kan Fokker, mede voor het personeel dat is overgekomen uit Helmond en Hoogerheide, adequate fabriekshallen (ver)bouwen. Ook is er geld voor de bouw van parkeerdekken naast het hoofdkantoor van GKN Fokker. Dit laatste is een mooie toevoeging om de parkeersituatie bij Fokker beter te stroomlijnen.
 

Maatregelen om overlast terug te brengen

De afgelopen maanden is de parkeer- en verkeersdruk meer toegenomen dan verwacht. De gemeente en GKN Fokker hebben al veel maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld het parkeren door medewerkers van Fokker in garage De Overtoom (84 plaatsen). De praktijk blijkt de afgelopen periode weerbarstiger dan verwacht. Daarom wordt, na onderzoek, verder aan de slag gegaan met maatregelen om de parkeer- en verkeerssituatie aan te pakken. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen. De bedoeling is de overlast terug te brengen en op te lossen. Zoals overeengekomen met de gemeenteraad blijft de gemeente met inwoners en ondernemers in gesprek. Er is een budget van EUR 75.000 beschikbaar voor maatregelen op de korte termijn. Ook worden maatregelen aan de west- en oostkant voor de langere termijn voorbereid.