College wil jeugdhulp in Papendrecht verbeteren met Routekaart Jeugd

Gemeente Papendrecht heeft een Routekaart Jeugd opgesteld. Het doel van deze routekaart is om aan hen die dat nodig hebben zo goed en effectief mogelijk hulp te bieden. Problemen die jeugdigen en hun ouders/verzorgers hebben, moeten zoveel mogelijk voorkomen worden of zo vroeg mogelijk aangepakt.

Wethouder Jeugd, Jan Dirk van der Borg, geeft aan: "Ik maak me zorgen over onze jeugd. Er is veel aan de hand en de druk op onze jeugdigen wordt steeds groter. Maar ook de druk op ouders/verzorgers. Op dit moment krijgt 1 op de 8 kinderen in Papendrecht jeugdzorg. Dat is veel, te veel. We mogen en kunnen dit niet negeren en moeten wat gaan doen om het te veranderen. De Routekaart Jeugd biedt ons die ruimte."

Beschermingsfactoren vergroten

Er zijn veel factoren die voor jeugdproblematiek kunnen zorgen. Bijvoorbeeld de verhogende prestatiedruk en 'geluksnorm’ door de invloed van (social) media, opgroeien in armoede of een (vecht)scheiding. Dit zijn risicofactoren. De beschermende factoren leren ouders/verzorgers en jeugdigen omgaan met die risico's en tegenslagen. Denk aan een positief sociaal netwerk, zinvolle dagbesteding of geliefd voelen. Deze beschermende factoren wil de gemeente onder ander op preventiebasis gaan vergroten. Samen met bijvoorbeeld het onderwijs, sportverenigingen en jongerenwerk (Suppord). Maar ook via het bieden van de juiste ondersteuning aan ouders/verzorgers rondom bijvoorbeeld mediagebruik of begeleiding bij scheiden. Op die manier hoopt de gemeente aan de voorkant de vraag voor specialistische jeugdzorg te laten dalen en de juiste hulp te bieden.

Kwalitatief en effectief 

Ook op organisatorische niveau liggen voldoende vraagstukken die aangepakt moeten worden. Om de kwaliteit van de hulp te verbeteren, is het belangrijk om een goed beeld van de opbrengst van de geboden hulp op lokaal en regionaal niveau te hebben. "De kwaliteit en effectiviteit moeten beter worden gemeten en worden bijgehouden. Dit geldt ook voor de aantallen en type hulpvragen. Met dat inzicht kunnen we doelgericht aan de slag gaan.", aldus wethouder Jan Dirk. 

Vaststellen gemeenteraad

Op donderdag 23 mei wordt de Routekaart Jeugd besproken in de Oordeelsvormende Vergadering. In juni bespreekt de gemeenteraad de routekaart voor vaststelling. Als deze is vastgesteld gaat de gemeente met haar partners verder werken aan de uitwerking van de ambities die genoemd staan in de kaart. Hoe dit vorm gaat krijgen en op welk termijn, volgt nog.